Escorpio

Terracota con pátina con base de cemento altura: 35 cm. 1988. $ 14,500